JazzDock

Realizace březen 2009

Stavba oceněna v r. 2011 Národním památkovým ústavem v rámci akce "Nové ve starém" jako zdařilý příklad využití industriálního prostředí vodních staveb ke kulturním účelům.

Spolupráce: Ing, arch. Pavel Suchý

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz