JazzDock

Realizace březen 2009

Stavba oceněna v r. 2011 Národním památkovým ústavem v rámci akce "Nové ve starém" jako zdařilý příklad využití industriálního prostředí vodních staveb ke kulturním účelům.

Spolupráce: Ing, arch. Pavel Suchý

Kontakt

Bruselská 14, Praha 2 +420 224 238 592 arxstudio@arxstudio.cz