Kladno - Vojtěšská huť

Realizace prosinec 2014

Revitalizace budovy strojovny Bessemerové ocelárny, Kladno.

Jedná o poslední úplný  výrobní objekt z původní Vojtěšské huti  (později přejmenované na Huť Koněv) z konce 19., století který mohl být ještě zachráněn. Při rekonstrukčních pracích  bylo zjištěno, že budova je vlastně nýtovaná  ocelová konstrukce. Ocelová konstrukce na rektifikovatelných patkách  je následně  obezděná  pálenými cihlami. Toto zjištění prakticky umožnilo zachránit a opravit celou budovu, protože vlastní cihelná vyzdívka byla značně poškozená, ale statika budovy zůstala zachována. Při průzkumu geologického podloží budovy byly náhodně objeveny rozsáhlé, zcela zasypané sklepní prostory, které byly také obnoveny. Celá budova je založena na dubových pražcích.

Ivan Sládek, Martin Doubek

 

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz