Klášter v Nové Pace

Dokumentace pro SP - září 2012

Revitalizace bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace pro občanské sdružení Život bez bariér.

Areál bývalého kláštera tvoří malebnou, pohledově velmi exponovanou kompozici na návrší protějšího svahu severně od centra města. Severní křídlo s chrámem Nanebevzetí Pany slouží Římskokatolické farnosti v Nové Pace. Zbývající část bývalého kláštera, později nemocnice, včetně pozdějších budov nyní patří občanskému sdružení Život bez bariér, které chce částečně zdevastované budovy rekonstruovat a adaptovat pro svoje potřeby (chráněné dílny, ateliéry, učebny, dále ordinace lékařské péče a prostory pro společenské vyžití, které budou přístupny i široké veřejnosti). Návrh řeší komplexně celý areál bývalého kláštera jako jeden celek.

Martin Doubek, Ivan Sládek

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz