Náměstí v Nové Pace

Vyzvaná soutěž na dočasnou úpravu náměstí.

1. cena, určená k realizaci

V současné době je Masarykovo náměstí jedním velkým parkovištěm s násilnými bariérami oddělujícími lidi a auta, s absencí tradičních funkcí, kterými by žilo.  Město nechce čekat na výhledovou celkovou  revitalizaci a hledá minimalistické a levné rěšení, jak neutěšený stav dočasně zlidštit  Smyslem našeho řešení bylo vrátit náměstí původní celistvou plochu nejen pro parkování, ale aby přitahovala i lidi k zastavení, setkávání a trávení času. Pro začátek jsme náměstí oživili alespoň dřevěnými kůly. Na prázdné ploše nikdo nechce zůstat sám a kde se něco dějě, chtějí být i ostatní. Zároveň kůly vymezují průchodný a přitom chráněný prostor před auty.

Ivan Sládek, Martin doubek

 

 

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz