Rezidence Eliška

Podle záměru územního plánu hl. m. Prahy je rozsáhlá oblast Vysočan transformačním územím. Z původně čistě průmyslové oblasti by se měla stát plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, obchody a službami. Rozsáhlé bývalé průmyslové areály by se měly v budoucnosti otevřít sítí ulic a dalších veřejných prostorů.

Stavba se skládá z dvojice hmot o nestejných výškách (25. a 21 NP), spojených společným vertikálním komunikačním jádrem, které přesahuje vyšší hmotu ještě o 7 metrů. Toto členění zdůrazněné i jiným barevným odstínem potlačuje celkovou hmotnost objektu vyplývající z poměrně kapacitního stavebního programu. Hmoty nadzemní podlaží výškové stavby jsou posazeny na bloku halových podzemních garáží (1. - 5. PP).  Hlavní orientace obytných průčelí je východ – západ. Princip fasád v sobě odráží retro – průmyslovou minulost, která je pro Vysočany typická a navozuje charakter „loftového „bydlení.  V principu jsou navrženy převažující čtveřice sdružených oken, které potlačují mnohočetnost bytových jednotek. Kombinace těchto okenních otvorů  s ostatními, které přiznávají parapet v každém podlaží, vnášejí do fasád rozmanitost vypovídající o funkční náplni objektu.

Developerem je společnost Rezidence Eliška a.s.tvořená společníky agentury Gaudí. Technicky náročnou stavbu realizovala společnost Metrostav a.s.

Návrh, DÚR, DSP zparcovalo ARX studio, zpracovatel DPS: Atrea spol. s r. o.

 

 

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz