Rodinný dům ve Vlkově

Realizace - prosinec 2005

Vesnice Vlkov je součástí CHKO Třeboňsko. V bezprostředním okolí stavby navíc nebyla původní charakteristická zástavba narušena pozdějšími nevhodnými zásahy (alespoň do doby našeho návrhu). Tato skutečnost, spolu s přáním klientů z města, hledajících nenarušenou venkovskou krajinu, hlavní měrou ovlivnila celkové pojetí návrhu. Charakterem se jedná o běžný řadový dům pro běžnou rodinu. Proto je také použita klasická konstrukce se standardními detaily, protože stavba byla prováděna částečně svépomocí.

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz