Rodinný dům ve Vlkově

Realizace - prosinec 2005

Vesnice Vlkov je součástí CHKO Třeboňsko. V bezprostředním okolí stavby navíc nebyla původní charakteristická zástavba narušena pozdějšími nevhodnými zásahy (alespoň do doby našeho návrhu). Tato skutečnost, spolu s přáním klientů z města, hledajících nenarušenou venkovskou krajinu, hlavní měrou ovlivnila celkové pojetí návrhu. Charakterem se jedná o běžný řadový dům pro běžnou rodinu. Proto je také použita klasická konstrukce se standardními detaily, protože stavba byla prováděna částečně svépomocí.

Kontakt

Bruselská 14, Praha 2 +420 224 238 592 arxstudio@arxstudio.cz