Rozhledna "Podhůra"

Jak samotné jméno napovídá, nejedná se o běžnou rozhlednu jako centrální bod  na vrcholu kopce, ale spíše o vyhlídkové místo – pod hůrou – na ostrohu, s výhledem do tří stran. Pocit vyhlídky je umocněný umístěním nad srázem, dnes již uzavřeného kamenolomu. Ten se postupně zaváží. Zatím z opačného pohledu působí v krajině jako jizva. Abychom místo ještě více nezatěžovali dalšími novými prvky, navrhli jsme co nejjednodušší, nenápadnou hmotu kvádru, který, v kontextu s kamenolomem, bude mít poněkud industriální charakter. Tomu odpovídá navržená přiznaná ocelová konstrukce z válcovaných pozinkovaných profilů. Plášť rozhledny je tvořen tenkými gabionovými koši, do spodních dvou třetin vyplněnými právě místním lomovým kamenem (křemenec), který zároveň stavbu příznivě staticky přitěžuje. Přitom se také nabízí využití turistické veřejnosti, známé zanecháváním svých otisků - házením mincí a kamínků do hradních studní. Zde budou moci házet své kamínky do gabionových košů a vlastně se tak spolupodílet na stavbě rozhledny. Díky malé tloušťce košů bude procházet dovnitř rozhledny mezi kameny dostatek denního světla.  Naopak pro příležitostné noční nasvětlení navrhujeme světla zevnitř, zpoza načervenalých kamenů vytvoří efekt žhavého uhlí a posílí mytologii místa, které bylo od pradávna, díky rozeklaným skalním útvarům, spojováno s čerty (sousední Čertova skalka, nedaleké Peklo). Po zavezení a rekultivaci kamenolomu zůstane rozhledna vlastně jako jediná připomínka těžby zdejšího křemence. Jak se bude lom postupně zavážet, bude i konstrukce rozhledny postupně obrůstat popínavou zelení (přísavníky) a rovněž nakonec maximálně splyne s okolní přírodou.

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz