Urbanistická studie území bývalé Vojtěšské huti v Kladně

květen 2015

Areál bývalé Vojtěšské Huti je území v těsné blízkosti centra Kladna. Zčásti brownfield, zčásti rozdrobená výroba a sklady.

Hlavními cíly návrhu je oživení tohoto území, jeho propojení s centrem a začlenění do organismu města při zachování většiny cenných budov, objektů a prvků původní technologie, tvořící genius loci celého areálu. Jejich postupná obnova a revitalizace podle stanovených pravidel tak, aby byl zachován a obnoven původní industriální charakter a jejich následné využití pro činnosti s vyšší užitnou hodnotou (obchod, administrativa, kultura, sport, školství…)

Ivan Sládek, Lukáš Cvrček, Jana Kalertová, Petr Sládek

 

Kontakt

Freyova 983/25, Praha 9
25. patro
+420 606 639 879
+420 603 947 834
arxstudio@arxstudio.cz